โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 2019-12-15 - 2019-12-21
SSAT Bootcamp Kiroro #3
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Kiroro, Japan#3

Snowboard - Bootcamp

Name ชื่อ Province Status
Master Kita Tangsunawan เด็กชาย คีตา ตั้งสุณาวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Warner Sun เด็กชาย วรเนอ สรร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Caden Sun เด็กชาย เคเดน สรร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master JunSung Park เด็กชาย จุนซอง พาร์ค กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Tada Tangsunawan เด็กชาย ธาดา ตั้งสุณาวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Soranop Boonsong เด็กชาย สรนภ บุญสอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น