ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 และ สโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 2018-08-27 - 2021-08-30
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski Instructor Course Level 2 and Snowboard Level 1 #3/2018
สถานที่จัดงานMt.Buller, Australia #3
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Mt.Buller, Australia #3 Ski Alpine - Instructor Level 1
Above 15 Year 1 -
3 Mt.Buller, Australia #3 Snowboard - Instructor Level 1
Above 15 Year 4 -
3 Mt.Buller, Australia #3 Ski Alpine - Instructor Level 2
Above 15 Year 3 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 5 คน
ชลบุรี 1 คน
นนทบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน