โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 และ สโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 2018-08-27 - 2021-08-30
SSAT Ski Instructor Course Level 2 and Snowboard Level 1 #3/2018
Mt.Buller, Australia #3
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Mt.Buller, Australia #3

Ski Alpine - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Teeranont Lamlertpanya นาย ธีรนนท์ ล้ำเลิศปัญญา กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น