โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 และ สโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 2018-08-27 - 2021-08-30
SSAT Ski Instructor Course Level 2 and Snowboard Level 1 #3/2018
Mt.Buller, Australia #3
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Mt.Buller, Australia #3

Snowboard - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Chavarong Limsukon นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ นนทบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Sattawat Tosomran นาย ศตวรรษ โตสำราญ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Ratchanee Bhakdibanijabongse นางสาว รัชนี ภักดีพาณิชพงศ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น