ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 2019-03-11 - 2022-03-14
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #4/2019
สถานที่จัดงานKiroro, Japan #4
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 18 คน
รวมทั้งสิ้น 18 คน
จาก 1 จังหวัด
สระบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด
ลำปาง 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 20 คน จาก