ชื่องานภาษาไทย โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน 2022-11-30 - 2022-12-01
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller ski instructor 2022
สถานที่จัดงานณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 0819657657
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ Roller Ski - Instructor Level 1
General 13 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
ชลบุรี 5 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
นครสวรรค์ 1 คน
อ่างทอง 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
ชัยภูมิ 1 คน
ศรีสะเกษ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
กระบี่ 1 คน
ตรัง 1 คน
ยะลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน