ชื่องานภาษาไทย โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน 2022-11-30 - 2022-12-01
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller ski instructor 2022
สถานที่จัดงานณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 0819657657
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
ชลบุรี 5 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
จาก 1 จังหวัด
นครสวรรค์ 1 คน
อ่างทอง 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
จาก 2 จังหวัด
ชัยภูมิ 1 คน
ศรีสะเกษ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
จาก 2 จังหวัด
กระบี่ 1 คน
ตรัง 1 คน
ยะลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
จาก 3 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 13 คน จาก