ชื่องานภาษาไทย ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 10/2563 2020-03-08 - 2023-03-11
ชื่องานภาษาอังกฤษCancel SSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #10/2020
สถานที่จัดงานRusutsu ,Japan #10
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 5 คน
ชลบุรี 2 คน
สมุทรปราการ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
จาก 3 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 คน จาก