ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 9/2563 2020-03-12 - 2023-03-20
Cancel SSAT Ski Instructor Course Level 1 #9/2020
Kiroro, Japan #9
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Kiroro, Japan #9

Ski Alpine - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Pilot Officer Weerawat Amnajraungkri เรืออากาศตรี วีรวัฒน์ อำนาจเรืองไกร กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mrs. Umarin Nakamura นาง อุมารินทร์ นาคามูระ อุตรดิตถ์ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Naramon Jamigranont นางสาว นรมน จามิกรานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Thanakorn Leelasathapornkun นาย ธนากร ลีลาสถาพรกูร กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Parinya Sarakoses นาย ปริญญา สาระโกเศศ จันทบุรี (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Patriya Piyawiroj นางสาว ภัทริยา ปิยะวิโจรน์ นนทบุรี (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ