Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยนาย ปริญญา สาระโกเศศ
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Parinya Sarakoses
ชื่อเล่นกิ๊ฟ ( SK0034 )
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดจันทบุรี (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก173 cm/99 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Date ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ กีฬา รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2020-02-27 การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 Ski Alpine Ski Giant Slalom รุ่นไม่จำกัดอายุ DNS1
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2020-03-12 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 9/2563 Kiroro, Japan #9 Ski Alpine - Instructor Level 1 ลงทะเบียนสำเร็จ
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
Physical Examination