Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยนาง อุมารินทร์ นาคามูระ
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mrs. Umarin Nakamura
ชื่อเล่นต๋อย ( SK0030 )
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดอุตรดิตถ์ (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก158 cm/48 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2020-03-12 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 9/2563 Kiroro, Japan #9 Ski Alpine - Instructor Level 1 ลงทะเบียนสำเร็จ
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
Physical Examination