Public Profile

ชือ ภาษาไทยเด็กชาย ภาวิช พงษ์สง่างาน
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Master Pavit Phongsangangan
ชื่อเล่นต้าเป่า
จังหวัดที่สังกัดขอนแก่น (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2019-12-15 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 Kiroro, Japan#3 Ski Alpine - Bootcamp เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร