Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Theerapong Khankasikum
ชื่อเล่นแบท ( SK0021 )
จังหวัดที่สังกัดกำแพงเพชร (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2019-03-14 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 Kiroro, Japan #4 Ski Alpine - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร