ชื่องานภาษาไทย ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 2020-03-12 - 2023-03-20
ชื่องานภาษาอังกฤษCancel SSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #11/2020
สถานที่จัดงานKiroro, Japan #11 +81-135-34-7118
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Kiroro, Japan #11 Snowboard - Instructor Level 1
Above 15 Year 3 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน