ชื่องานภาษาไทย ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 9/2563 2020-03-12 - 2023-03-20
ชื่องานภาษาอังกฤษCancel SSAT Ski Instructor Course Level 1 #9/2020
สถานที่จัดงานKiroro, Japan #9
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 4 คน
จันทบุรี 1 คน
นนทบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
จาก 3 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 6 คน จาก