ชื่องานภาษาไทย ยกเลิก โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 2020-03-15 - 2020-03-21
ชื่องานภาษาอังกฤษCancel SSAT Bootcamp Kiroro #4
สถานที่จัดงานKiroro, Japan
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail

More Detail: http://www.ssat.or.th/?p=1984
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 10 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 คน จาก