กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี 2023-08-19 - 2023-08-29
Thailand National Game 48 Kanchanaburi
กาญจนบุรี
ผลการแข่งขัน

(397) Roller Ski - Sprint C (4) Final 400 Meter

ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี 2023-08-15 10:00:00
ชนะเลิศ
1st place

นาย จักรวาล เจริญสุข
อุบลราชธานี (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก
ราชบุรี (ภาค 2)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นาย จักรวาล เจริญสุข 3900028 Mr. Jakawan Charoensook 111 อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:01:02.347 1
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ Master Rattanaphon Bamrungrat 107 ชุมพร (ภาค 4) 00:01:01.486 2
นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก 3900060 Mr. Nuttavee Plummak 116 ราชบุรี (ภาค 2) 00:01:09.193 3
นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 3900014 Mr. Natthawut Hiranrat 121 ชุมพร (ภาค 4) 00:01:31.444 3
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 3900043 Mr. Saharat Kanyathip 104 ลำพูน (ภาค 5) 00:00:59.389 5
นาย มั่นมี แซ่ลี 3900047 Mr. Mangmee Seelee 122 นครสวรรค์ (ภาค 2) 00:01:02.481 5
นาย กฤษกร กิ่งสกุล 3900053 Master Kitsakorn Kingsakul 103 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:01:05.466 5
นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา Mr. Chaiyan Duangjumpa 106 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:01:07.116 5
นาย วีระพล แก่นลา 3900055 Mr. Weeraphol Kaenla 102 ระยอง (ภาค 1) 00:01:04.842 9
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี Mr. Wiranphat Rattanaphakdi 105 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:01:08.993 9
นาย กฤตพจน์ พละไกร 3900029 Mr. Kittaphoj Palakai 120 อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:01:11.218 9
นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ Mr. Porawat Suchatpong 108 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:01:11.930 9
นาย นรินธร ยินดีมาก Mr. Nalinthon Yindeemak 124 สตูล (ภาค 4) 00:01:15.116 9
นาย องครักษ์ จันเดียว Mr. Ongkarak Chandiew 126 แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 00:01:15.206 9
ด.ช. ปัญญากร พรมนาม Master Panyakorn Promnam 113 อุดรธานี (ภาค 3) 00:01:18.463 9
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน Master Thanaphat Khaoiuan 110 กระบี่ (ภาค 4) 00:01:20.795 9
ด.ช. แสงอรุณ พานาม Master Saeng-arun Panam 112 อุดรธานี (ภาค 3) 00:01:20.812 9
นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ Mr. Setthawut Siriwat 129 สตูล (ภาค 4) 00:01:22.927 9
นาย ช้างต้น จันทร์โพธิ์ Mr. Changton Janpho 128 นครราชสีมา (ภาค 3) 00:01:26.167 9
ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี Master Natthawat Chusri 109 กระบี่ (ภาค 4) 00:01:26.479 9
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2


(ภาค )
BIB:


(ภาค )
BIB:


(ภาค )
BIB:


(ภาค )
BIB:
Final A


(ภาค )
BIB: Time:
vs

(ภาค )
BIB: Time:
Final B


(ภาค )
BIB: Time:
vs

(ภาค )
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2


(ภาค )
BIB: Time:
vs

(ภาค )
BIB: Time:


(ภาค )
BIB: Time:
vs

(ภาค )
BIB: Time: