Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย ธตรฐ สิงคเสลิต
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr Thatarot Singhkasalit
ชื่อเล่น
จังหวัดที่สังกัดสุรินทร์ (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
1443 การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 2020-02-27 Ski Alpine - Ski Giant Slalom ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ DNS1
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร