สถิติ Top 20 ส่วนสูง


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 182.5 cm
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 181 cm
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 180 cm
นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
4 180 cm
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai Bobsleigh 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 178 cm
ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ master Yannaphat A-nantapan Roller Ski 2023-10-27 จ.สงขลา
6 177 cm
นาย ณัฏฐนันท์ มะโนแสน Mr. Nattanan Manosaen Roller Ski 2023-10-27 จ.น่าน
7 176 cm
นาย รณกฤต วงค์กองแก้ว Mr. Ronnakrit Wongkongkaew Roller Ski 2023-10-27 จ.น่าน
8 175 cm
นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 173 cm
นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น Mr. Chisanuphong Khamchuen Roller Ski 2023-10-27 จ.น่าน
10 172 cm
นาย ภัทรพล แสงแดง Mr. Pattarapol Saengdaeng Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
11 170 cm
นาย กรกรร ขำพึ่งสน Mr. Kornkan Khampuengson Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
12 168 cm
นาย พงษ์พญา ชมก้อน Mr. Phongphaya Chomkon Roller Ski 2023-10-27 จ.สงขลา
13 168 cm
นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก Mr. Nuttavee Plummak Roller Ski 2023-10-27 จ.ราชบุรี
14 167 cm
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai Roller Ski 2023-09-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
15 167 cm
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata Luge 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
16 157 cm
ด.ช. อนันดา ภู่ทวี Master Ananda Phuthawee Roller Ski 2023-10-27 จ.สงขลา
17 148 cm
ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร Master Thanasak Khaiphat Roller Ski 2023-10-27 จ.ราชบุรี
18 143 cm
ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี Master Nattahphon Phuthawee Roller Ski 2023-10-27 จ.สงขลา
19 130 cm
ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง Master Kritsanapat Samthong Roller Ski 2023-10-27 จ.สงขลา

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 168.5 cm
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 164 cm
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai Luge 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 163 cm
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
4 163 cm
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 161 cm
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
6 161 cm
นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม Miss Kanokwan Jimlim Roller Ski 2023-10-27 จ.ราชบุรี
7 159 cm
นางสาว ปิยนุช รัตนะ Miss Piyanuch Rattana Roller Ski 2023-10-27 จ.น่าน
8 158.5 cm
ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 158 cm
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol Bobsleigh 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
10 156 cm
ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ Miss Phatcharapha Sangchan Roller Ski 2023-10-27 จ.ราชบุรี
11 155 cm
ด.ญ. อารยา โหมดมี Miss Araya Modmee Roller Ski 2023-10-27 จ.ราชบุรี
12 154 cm
นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho Luge 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
13 153 cm
นางสาว พัชราภา สถาอุ่น Miss Pachrapa Sataaun Roller Ski 2023-10-27 จ.น่าน
14 152 cm
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram Skeleton 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
15 151 cm
ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน Miss Chutima Huipan Roller Ski 2023-10-27 จ.ราชบุรี
16 151 cm
ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม Miss Thipmontha Preeprem Roller Ski 2023-10-27 จ.ราชบุรี
17 147 cm
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchanan Pongsak Skeleton 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย