ชื่องานภาษาไทย เอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 2024-11-01 - 2024-11-30
ชื่องานภาษาอังกฤษ6th Asian Indoor and Martial art Games
สถานที่จัดงานKhao Sam Muk Sueb
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
663 Race Open หญิง Ladies Open Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-11-27 07:00:00
664 Race Open ชาย Men Open Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-11-27 07:30:00
665 Race Open หญิง Ladies Open Sprint F Final 200 0 Result 2024-11-27 08:00:00 1
666 Race Open ชาย Men Open Sprint F Final 200 0 Result 2024-11-27 08:30:00 2
667 Race Open หญิง Ladies Open Mass Start F 15000 0 | | Score | Result | 2024-11-28 08:00:00 3
668 Race Open ชาย Men Open Mass Start F 15000 0 | | Score | Result | 2024-11-28 09:00:00 4
669 Race Open หญิง Ladies Open Interval Start C 10000 0 | | Score | Result | 2024-11-29 08:00:00 5
670 Race Open ชาย Men Open Interval Start C 10000 0 | | Score | Result | 2024-11-29 09:00:00 6
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน รุ่นไม่จำกัดอายุ Open YoB: 1944 - 2019
Sprint F Qualification Ladies 0 !
Sprint F Qualification Men 0 !
Sprint F Final Ladies 0 !
Sprint F Final Men 0 !
Mass Start F Ladies 0 !
Mass Start F Men 0 !
Interval Start C Ladies 0 !
Interval Start C Men 0 !
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report เอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6
รวม Total เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz