กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี 2023-08-19 - 2023-08-29
Thailand National Game 48 Kanchanaburi
กาญจนบุรี
ผลการแข่งขัน

(396) Roller Ski - Sprint C (4) Final 400 Meter

หญิง Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี 2023-08-15 10:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา
กระบี่ (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ Miss Khwanphitcha Uonpirom 144 ชุมพร (ภาค 4) 00:01:02.463 1
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 3905030 Miss Jariyawadee Audomlap 142 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:01:16.837 2
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 3905018 Miss Phichayaporn Thipkesorn 141 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:19.927 3
ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา Miss Benyapa Suchada 148 กระบี่ (ภาค 4) 00:01:21.107 3
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ Miss Krittiya Papatchaisopon 146 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:21.759 5
ด.ญ. ภรภัทร โสพล Miss Pornpat Sopol 147 กระบี่ (ภาค 4) 00:01:22.984 5
นางสาว เพ็ญนภา วรชีนา Miss Pennapa Worachina 151 อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:01:29.665 5
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ Miss Kamolchanok Monyanont 145 ระยอง (ภาค 1) 00:01:30.873 5
นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข Miss Siraphat Na.Srisuk 149 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:01:36.723 9
นางสาว พัชริดา ทานาฤทัย Miss Phatcharida Tanaruethai 154 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:01:43.467 9
ด.ญ. ไอนดา โวชัย Miss Inada Wochai 153 ขอนแก่น (ภาค 3) 00:01:43.954 9
ด.ญ. อารียา อายุพัฒน์ Miss Areeya Ayuphat 152 อุดรธานี (ภาค 3) 00:01:49.841 9
นางสาว ศิรประภา วงค์คม Miss Siraprapa Wongkom 165 น่าน (ภาค 5) 00:01:56.176 9
ด.ญ. ภคนันท์ กัศยปสุวรรณ Miss Phakanan Kussayopsuwan 164 กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:59.930 9
ด.ญ. วราลี สมนา Miss Wraree Sommana 160 น่าน (ภาค 5) 00:02:08.354 9
ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด Miss Khanyaphat Noosud 169 ชุมพร (ภาค 4) 00:02:08.390 9
ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ Miss Satarassamee Suwanmacho 155 กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:12.857 9
ด.ญ. ชนม์พิชชา บุสดี Miss Chonpitcha Bussadee 156 อุดรธานี (ภาค 3) 00:02:13.892 9
ด.ญ. ดนิตา ตั้งเจริญพรกุล Miss Danita Tangcharoeyphonkun 163 ตราด (ภาค 1) 00:02:15.481 9
ด.ญ. ภัทรินทร์ ไร่ผึ้งผาภูมิ Miss Phatharin Raiphuengphaphum 168 ตราด (ภาค 1) 00:02:35.754 9
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2


(ภาค )
BIB:


(ภาค )
BIB:


(ภาค )
BIB:


(ภาค )
BIB:
Final A
Final B
Semi Final 1 Semi Final 2