โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 6/2562 2019-01-23 - 2022-01-26
SSAT Ski Instructor Course Level 2 #6/2019
Shiga Kogen, Japan #6
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Shiga Kogen, Japan #6

Ski Alpine - Instructor Level 2

Name ชื่อ Province Status
Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ สมุทรสาคร (ภาค 1) เสร็จสิ้น