Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
กรอกข้อมูลการทดสอบ
น้ำหนัก 69.5 kg แสดงกราฟ
ส่วนสูง 164 cm แสดงกราฟ
INBODY %FAT 31.1 % แสดงกราฟ
ค่าความอ่อนตัว (Sit & Reach) 41.5 cm แสดงกราฟ
ค่าแรงบีบมือขวา 31 kg แสดงกราฟ
Leg extension น้ำหนัก 130 kg แสดงกราฟ
Countermovement Jump (CMJ) 25.6 cm แสดงกราฟ
เก้าอี้อากาศ 242.59 sec แสดงกราฟ
เก้าอี้อากาศ (ขาซ้าย) 100.88 sec แสดงกราฟ
เก้าอี้อากาศ (ขาขวา) 206.29 sec แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 20 เมตร 3.51 วินาที แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 100 เมตร 18.02 วินาที แสดงกราฟ
ค่า VO2 Max (hand) 18 ml/kg/min แสดงกราฟ
ค่า VO2 Max (Leg) 28.69 ml/kg/min แสดงกราฟ

dd วันทดสอบ dd ผู้รับรองผลการทดสอบ dd สถานที่ dd ชนิดกีฬา
2023-10-05 คุณโบว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย Luge
2023-09-21 กิมชัย SSAT ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย Luge
2023-09-19 กิมชัย SSAT Roller Ski
2023-09-16 อัญ ลีลาชวกุล SSAT บ้านสมาคม Roller Ski