Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk
กรอกข้อมูลการทดสอบ
น้ำหนัก 66.6 kg แสดงกราฟ
ส่วนสูง 175 cm แสดงกราฟ
ความกว้างรอบไหล่ 114 cm แสดงกราฟ
ความกว้างรอบอก 90 cm แสดงกราฟ
ความกว้างรอบสะโพก 95 cm แสดงกราฟ
รอบต้นแขนซ้าย 30 cm แสดงกราฟ
รอบต้นแขนขวา 30 cm แสดงกราฟ
รอบต้นขาซ้าย 56 cm แสดงกราฟ
รอบต้นขาขวา 57 cm แสดงกราฟ
INBODY %FAT 6.5 % แสดงกราฟ
ค่าความอ่อนตัว (Sit & Reach) 51 cm แสดงกราฟ
ค่าแรงบีบมือขวา 41 kg แสดงกราฟ
Biceps Test 62 kg แสดงกราฟ
Triceps Test 166 kg แสดงกราฟ
Leg extension น้ำหนัก 123 kg แสดงกราฟ
Countermovement Jump (CMJ) 38.8 cm แสดงกราฟ
ค่า VO2 Max (Leg) 55.64 ml/kg/min แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 200M 30.8 Sec แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 1.4K 3.2 Min แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 6K 14.21 Min แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 12K 30.32 Min แสดงกราฟ

วันทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ สถานที่ ชนิดกีฬา
2023-11-08 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ SSAT สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต Roller Ski
2023-09-20 คุณโบว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย Roller Ski
2023-09-17 อัญ ลีลาชวกุล SSAT บ้านสมาคม Roller Ski