Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho
กรอกข้อมูลการทดสอบ
น้ำหนัก 52.9 kg แสดงกราฟ
ส่วนสูง 154 cm แสดงกราฟ
INBODY %FAT 21.2 % แสดงกราฟ
ค่าความอ่อนตัว (Sit & Reach) 51.5 cm แสดงกราฟ
ค่าแรงบีบมือขวา 32.9 kg แสดงกราฟ
Leg extension น้ำหนัก 120 kg แสดงกราฟ
Countermovement Jump (CMJ) 31.6 cm แสดงกราฟ
เก้าอี้อากาศ 469.03 sec แสดงกราฟ
เก้าอี้อากาศ (ขาซ้าย) 190.78 sec แสดงกราฟ
เก้าอี้อากาศ (ขาขวา) 189.35 sec แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 100 เมตร 18.47 วินาที แสดงกราฟ
ค่า VO2 Max (hand) 27 ml/kg/min แสดงกราฟ

วันทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ สถานที่ ชนิดกีฬา
2023-10-05 คุณโบว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย Luge
2023-09-21 กิมชัย SSAT ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย Luge
2023-09-19 กิมชัย SSAT Roller Ski
2023-09-16 อัญ ลีลาชวกุล SSAT บ้านสมาคม Roller Ski