Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
กรอกข้อมูลการทดสอบ
น้ำหนัก 56.2 kg แสดงกราฟ
ส่วนสูง 161.5 cm แสดงกราฟ
ความกว้างรอบไหล่ 101.5 cm แสดงกราฟ
ความกว้างรอบอก 84.5 cm แสดงกราฟ
ความกว้างรอบสะโพก 92 cm แสดงกราฟ
รอบต้นแขนซ้าย 27.5 cm แสดงกราฟ
รอบต้นแขนขวา 27 cm แสดงกราฟ
รอบต้นขาซ้าย 56.5 cm แสดงกราฟ
รอบต้นขาขวา 57 cm แสดงกราฟ
INBODY %FAT 20.3 % แสดงกราฟ
ค่าความอ่อนตัว (Sit & Reach) 48 cm แสดงกราฟ
ค่าแรงบีบมือขวา 24 kg แสดงกราฟ
Biceps Test 29 kg แสดงกราฟ
Triceps Test 85 kg แสดงกราฟ
Leg extension น้ำหนัก 89 kg แสดงกราฟ
Countermovement Jump (CMJ) 25.3 cm แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 40 เมตร 7.67 วินาที แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 100 เมตร 18.87 วินาที แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 800 เมตร 220.27 วินาที แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 2.4 กิโลเมตร 883.94 วินาที แสดงกราฟ
Roller Ski 800 เมตร 121.77 วินาที แสดงกราฟ
Roller Ski 2.4 กิโลเมตร 370.14 วินาที แสดงกราฟ
Roller Ski 14.4 กิโลเมตร 2447.47 วินาที แสดงกราฟ
ค่า VO2 Max (Leg) 66.18 ml/kg/min แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 6K 18.12 Min แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 9K 39.23 Min แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 12K 39.23 Min แสดงกราฟ

วันทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ สถานที่ ชนิดกีฬา
2023-11-08 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ SSAT สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต Roller Ski
2023-09-24 โทนี่ SSAT Roller Ski
2023-09-20 คุณโบว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย Roller Ski
2023-09-17 อัญ ลีลาชวกุล SSAT บ้านสมาคม Roller Ski