Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ช. ปภังกร เทพกิฬา
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Master Papangkorn Thepkila
ชื่อเล่นนาวิณ
จังหวัดที่สังกัดสุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
63 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start F ชาย เด็กเล็ก ลำดับที่ 4   
62 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C ชาย เด็กเล็ก ลำดับที่ 4   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร