Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: นาย ภาคภูมิ สุดสงวน Mr. Pakpoom Sudsanguan
กรอกข้อมูลการทดสอบ
น้ำหนัก 75.4 kg แสดงกราฟ
ส่วนสูง 181 cm แสดงกราฟ
ความกว้างรอบไหล่ 118 cm แสดงกราฟ
ความกว้างรอบอก 91 cm แสดงกราฟ
ความกว้างรอบสะโพก 102 cm แสดงกราฟ
รอบต้นแขนซ้าย 31.5 cm แสดงกราฟ
รอบต้นแขนขวา 30 cm แสดงกราฟ
รอบต้นขาซ้าย 60.5 cm แสดงกราฟ
รอบต้นขาขวา 61 cm แสดงกราฟ
INBODY %FAT 12.2 % แสดงกราฟ
ค่าความอ่อนตัว (Sit & Reach) 52.5 cm แสดงกราฟ
ค่าแรงบีบมือขวา 45 kg แสดงกราฟ
Biceps Test 60 kg แสดงกราฟ
Triceps Test 132 kg แสดงกราฟ
Leg extension น้ำหนัก 148 kg แสดงกราฟ
Countermovement Jump (CMJ) 44.3 cm แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 40 เมตร 6.19 วินาที แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 100 เมตร 14.31 วินาที แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 800 เมตร 191.31 วินาที แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 2.4 กิโลเมตร 741.46 วินาที แสดงกราฟ
Roller Ski 800 เมตร 109.51 วินาที แสดงกราฟ
Roller Ski 2.4 กิโลเมตร 351.26 วินาที แสดงกราฟ
Roller Ski 14.4 กิโลเมตร 2295.28 วินาที แสดงกราฟ
ค่า VO2 Max (Leg) 48.4 ml/kg/min แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 200M 32.7 Sec แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 1.4K 3.44 Min แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 6K 14.35 Min แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 12K 32.1 Min แสดงกราฟ

วันทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ สถานที่ ชนิดกีฬา
2023-11-08 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ SSAT สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต Roller Ski
2023-09-21 อัญ ลีลาชวกุล SSAT กกท Roller Ski
2023-09-20 คุณโบว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย Roller Ski
2023-09-24 โทนี่ SSAT ราชมังคลา Roller Ski
2023-09-17 อัญ ลีลาชวกุล SSAT บ้านสมาคม Roller Ski