โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 2018-02-26 - 2021-03-01
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #2/2018
Kiroro, Japan #2
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด ������������������


รายชื่อผู้ควบคุมทีม