โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 2017-08-12 - 2020-08-15
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #1/2017
Fallscreek, Australia #1
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด ���������������������������������������


รายชื่อผู้ควบคุมทีม