โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 2021-11-27 - 2021-11-29
Roller ski instructor Level 1 2021
โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 0819657657
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด ���������������


รายชื่อผู้ควบคุมทีม