โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 2020-11-25 - 2020-11-28
Technical Coruse for Coaches in Rollerski
โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0819657657
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด ���������������������������


รายชื่อผู้ควบคุมทีม