โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 2020-08-25 - 2020-08-27
Roller Ski Instuctor Coruse 2020
ห้อง ประชุม วิทยาลัยวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 0819657657
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด ������������������


รายชื่อผู้ควบคุมทีม