โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด
No. ชื่อ รุ่น รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final กำลังดำเนินกิจกรรม
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final กำลังดำเนินกิจกรรม
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final ลำดับที่ 4   


รายชื่อผู้ควบคุมทีม