โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 และ สโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 2018-08-27 - 2021-08-30
SSAT Ski Instructor Course Level 2 and Snowboard Level 1 #3/2018
Mt.Buller, Australia #3
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด ������������������


รายชื่อผู้ควบคุมทีม