กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan Game
นครสวรรค์ Tony

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(388) Roller Ski - Team Relay C 4500 Meter

ผสม U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-24 14:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
7 Miss Paphada Duangsang ด.ญ. ปภาดา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
7 Master Pakpoom Sudsaguan ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
5 Miss Kanjana Waiyakham นางสาว กาญจนา ไวยคำ อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
5 Miss Kulthida Auiphakho นางสาว กุลธิดา อุ้ยประโค อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
7 Mr. Thanakon Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
5 Miss Agnese Campeol นางสาว อาเยเซ กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
7 Master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
5 Master Michael Campeol ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
5 Mr. Pakhathon Manorom นาย ภัคธร มะโนรมย์ อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
5 Miss Jirachaya Pholnam-in นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
7 Miss Kingkan Duangjumpa ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
7 Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
2 1 14:30:17.572 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
4 1 14:30:17.572 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
1 1 14:30:17.572 Mr. Kitthamet Palakai นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
3 1 14:30:17.572 Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
6 1 14:30:17.572 Mr. Teeraphat Kinbuakhaw นาย ธีรภัทร กลิ่นบัวขาว น่าน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
2 2 14:30:17.572 Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
4 2 14:30:17.572 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
3 2 14:30:17.572 Miss Phitchapha Northong นางสาว พิชชาภา หน่อทอง เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
6 2 14:30:17.572 Miss Piyanuch Rattana ด.ญ. ปิยนุช รัตนะ น่าน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
1 2 14:30:17.572 Miss Pennapa Singpanya ด.ญ. เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
4 3 14:30:17.572 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
3 3 14:30:17.572 Master Teerapas Yasamutr ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
6 3 14:30:17.572 Miss Pachrapa Sataaun นางสาว พัชราภา สถาอุ่น น่าน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
1 3 14:30:17.572 Master Thammarat Phengchan ด.ช. ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
2 3 14:30:17.572 Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
2 4 14:30:17.572 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
4 4 14:30:17.572 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
1 4 14:30:17.572 Miss Pennapa Worachina ด.ญ. เพ็ญนภา วรชีนา อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
3 4 14:30:17.572 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
6 4 14:30:17.572 Mr. Chisanuphong Khamchuen นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น น่าน (ภาค 5) เสร็จสิ้น