กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" 2022-07-29 - 2022-08-10
Youth Thailand National Game 37 "Phatthalung"
พัทลุง

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(283) Roller Ski - Team Relay C 7500 Meter

ผสม U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009
2022-08-08 09:30:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
6 1 10:27:54.116 Master Wintakorn Rungruang ด.ช. วินทกร รุ่งเรือง พัทลุง (ภาค 4) เสร็จสิ้น
2 1 Mr. Suriya Siriwal นาย สุริยา ศิริวาลย์ อุบลราชธานี (ภาค 3) DNS1
4 1 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) DNS1
1 1 10:27:54.116 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
3 1 10:27:54.116 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
5 1 10:27:54.116 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
6 2 10:27:54.116 Mr. Tanatep Kongsaard นาย ธนเทพ คงสะอาด พัทลุง (ภาค 4) เสร็จสิ้น
4 2 Mr. Surasak Seesuk นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) DNS1
2 2 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) DNS1
1 2 10:27:54.116 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
3 2 10:27:54.116 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
5 2 10:27:54.116 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
6 3 10:27:54.116 Miss Aueakan Banthito ด.ญ. เอื้อการย์ บรรทิโต พัทลุง (ภาค 4) เสร็จสิ้น
4 3 Miss Kanyawat Limsamutchaikul ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) DNS1
2 3 Miss Jiraporn Parawech นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช อุบลราชธานี (ภาค 3) DNS1
1 3 10:27:54.116 Mr. Thanakon Phlokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
3 3 10:27:54.116 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
5 3 10:27:54.116 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
6 4 10:27:54.116 Miss Narisaraporn Chaiyotha ด.ญ. ณริสราภรณ์ ไชยโยธา พัทลุง (ภาค 4) เสร็จสิ้น
4 4 Miss Phonchannan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) DNS1
2 4 00:00:00.000 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) DNS1
1 4 10:27:54.116 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
3 4 10:27:54.116 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
5 4 10:27:54.116 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น